Chromozomální onemocnění, kmenové buňky: vývoj metod léčby

Chromozomální onemocnění, kmenové buňky: vývoj metod léčby

Když je film „X-Men“ v televizi, není nutné, aby si myslí, že mutanti – to je něco vzácné a fantastické. K dnešnímu dni, pokud analýza rodokmenu předků, všichni potomci určitým stupněm mutantů. V důsledku mutací v buňkách se dědí nejen škodlivé změny genu a chromozomální onemocnění, ale také užitečné vlastnosti – .. Odolnost proti určitým mikrobům, tmavá barva kůže v regionech s vysokou slunečního záření, atd. Dnešní děti jsou kvůli genových mutací jsou stále více a Nové kvality, které prapradědové neměli. Pokud budeme mluvit o nemocech přenášených dědictví, dnes analýz a ultrazvukového screening umožňuje včasnou detekci takový, stejně jako akciové up kmenových buněk pro pozdější použití v dospělosti. Promluvme si o genetice a nejen o genetice.

Proč člověk rodokmen

Z generace na generaci v lidské populaci se přenášejí jak prospěšné, tak škodlivé mutace, což vede ke vzniku určitého zvláštního rysu. Lékaři je důležité sledovat řetězec, který získává vlastnosti, které definují vlastnosti svého dědictví.Tomu pomáhá rodokmen člověka, složený nejméně z 3 až 4 generací. To vám umožní analyzovat, genealogicky identifikovat dědičnou predispozici k určitým patologickým stavům nebo identifikovat přítomnost chromozomálních a genových mutací. Obvykle je rodokmen analyzován podle údajů rodokmenu s uvedením patologií a zdravotních odchylek, ke kterým došlo u každého člena rodiny. Označuje všechny živé a již zesnulé příbuzné, pokud jsou známy příčiny smrti, zaznamenají se také. Při analýze rodokmenu je nutné všechny ženy podrobně požádat o přítomnost potratů a potratů – to je důležité pro celkové posouzení a identifikaci rizikových faktorů pro mutace určitých genů nebo chromozomů.

Genetické a chromozomální onemocnění – odkud pocházejí?

Kvůli mutacím v genech dochází k vývoji druhů, užitné vlastnosti jsou v genech fixovány a je nebezpečnější odmítnout. Pokud jde o člověka, je to také pravda, ale lidé se naučili "oklamat" přírodu pokusy o léčbu a opravu chromozomálních a genových chorob. Bez lékařské péče by lidé s takovými patologiemi rychle zemřeli, kvůli kterým by přirozená selekce pracovala v plné síle.Dnes lidé aktivně zasahují do přirozených procesů, díky nimž se v populaci akumuluje gen a chromozomální onemocnění. Riziko výskytu dětí s různými anomáliemi se proto každoročně zvyšuje kvůli hromadění zatížení mutací genotypu lidí. Proto se v dnešní době staly relevantními lékařskými genetickými konzultacemi, které vypočítají rizika porodu dětí s vážnými nemocemi a vypracují akční plán k předcházení takovým problémům.

Před plánováním dětí a po …

Lékaři říkají, že kdokoli, ať už muž nebo žena, který má v budoucnu zájem mít zdravé děti, se s nimi může radit. Dnes se mladí lidé, kteří se jen ožení a chtějí plánovat budoucí děti, se stále více obracejí a nyní žádají lékaře, aby vypočítal rizika a pomohl při vytváření opatření k jejich minimalizaci. Často se jedná o páry, které mají problémy s pojetím, zaznamenávají smrt dětí nebo dříve neúspěšné pokusy o těhotenství, často jdou do poradenských center.

Také podstupují cyklus vyšetření ženy, které jsou již těhotné a zaměřené na prenatální promítání.

Existuje další velká skupina pacientů – tito jsou rodiče, jejichž novorozené děti se narodily s podezřeními na závažné genetické nebo chromozomální patologie.

Proč se provádí prenatální screening?

Mnoho žen, které jsou označovány pro prenatální ultrazvukový screening a testování, se obávají možných výsledků. Je-li v průběhu plánování podstatou průzkumu jasná – pomáhá předcházet narození dětí s patologií – co předává prenatální vyšetření?

První vyšetření ultrazvukem a krevní testy u některých markerů se provádějí po 10-14 týdnech, kdy výsledky mohou odhalit závažné malformace a chromozomální onemocnění. Během tohoto období se můžete rozhodnout ukončit těhotenství, aby rodina nepředstavovala zdravotně postiženou osobu a odsouzenou osobu předem.

Druhé vyšetření ultrazvukem se provádí v období 20-24 týdnů, kdy výsledky studie a detekce závažných genetických patologií mohou také přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů. Pokud rodiče rozhodnou o narození takové drobky, budou lékaři předem připraveni, jak vést porod a co je zapotřebí pro péči a léčbu dítěte po narození.

Zda se takové nemoci léčí a zda kmenové buňky pomáhají nebo pomáhají?

Bohužel, pokud léčivo nemá metody, které umožňují snížit a obnovit defektní geny nebo části chromozomů v živé osobě. Ale určitý pokrok v pochopení povahy těchto onemocnění a metod jejich detekce, a pak možný a léčba je již tam. Moderní diagnostika dokáže odhalit vážné patologie, zabraňující tragédii v rodinách. Vědci dnes vyvíjejí nové a nové metody léčby, již existuje genová terapie. Výzkumníci vážně studují a kmenové buňky, které jsou předky všech tělesných tkání. Studie genetického souboru těchto buněk a charakteristiky jeho fungování poskytnou mnoho cenných informací, včetně léčby takových onemocnění. Zatím jsou tyto studie v plenkách, lékaři a vědci o genetickém aparátu ao kmenových buňkách a jejich vlastnostech příliš nevědí.

Je však známo jisté, že kmenové buňky uložené během narození dítěte mohou být uchovávány po mnoho let a pak umožňují léčbu těžkých patologií, jako je krevní a lymfatická neoplázie. Kromě toho jsou kmenové buňky užitečné pro jejich implantaci do kostní dřeně a aktivaci hematopoézy.Vyhlídky na tuto metodu jsou široké, ale zatím je třeba studovat ty genetické mechanismy, které umožňují degeneraci kmenových buněk do jiných.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: