Jaká nebezpečí ohrožují srdce?

Jaká nebezpečí ohrožují srdce?

Srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů lidského těla, které poskytuje mnoho životně důležitých procesů. To je reprezentováno fibro-muskulární tkáně a nachází se v oblasti hrudníku, a to v jeho levé části. Tento orgán je přítomen ve všech živých organismech, ve kterých se vyvinul oběhový systém.
Srdce patří dutým orgánům. Venku je pokrytá perikardiem, tvořícím srdcovou tašku. Uvnitř srdce je malé množství serózní tekutiny. Další vrstvou je myokard. To je hlavní procentní podíl celkové hmotnosti srdce. Tato vrstva se skládá ze svalové tkáně s pruhovaným pruhem. Strukturní jednotkou této oblasti jsou kardiomyocyty, navzájem těsně spojené.
Jak bylo uvedeno výše, dutina se nachází uvnitř srdce. To je děleno zvláštními oddíly do čtyř hlavních oddělení, které vzájemně komunikují pomocí ventilového zařízení. Tyto čtyři oddělení jsou reprezentovány levým atriem a komorou a pravým atriem a komorou. Levá síň a komora jsou odděleny dvoubodovým ventilem, který umožňuje procházet krev. Pravé dělení se sděluje pomocí trikuspidálního ventilu.Zevnitř jsou tyto dutiny lemovány epikardiální vrstvou.
Existuje velké množství různých onemocnění, které se mohou vyskytnout v kardiovaskulárním systému. Mezi nejběžnější patří hypertenzní srdeční onemocnění a ischemická choroba srdeční.

Ischemická choroba srdeční

Koronární onemocnění srdce je nebezpečné onemocnění kardiovaskulárního systému, které způsobuje velmi velké procento úmrtí na celém světě. Tento patologický proces je charakterizován organickými a funkčními změnami srdečního svalu, které jsou důsledkem ukončení nebo náhlého poklesu hladiny krevního oběhu na jakékoli místo. Nejvyšší procento případů se vyskytuje u mužů starších 50 let.
Patogeneze vývoje této nemoci spočívá v tom, že mezi potřebami myokardu v zásobování krví a jeho skutečnou hladinou existuje výrazná nevyváženost. To může vyplývat ze skutečnosti, že srdeční sval začíná potřebovat více krve, ale koronární průtok krve nemůže poskytnout.Další možností je, že potřeby myokardu zůstávají na stejné úrovni, ale dochází k významnému poklesu koronárního průtoku krve.
Existují tři hlavní příčiny, které mohou vést k ischemické chorobě srdce:
Pravděpodobnost výskytu uvedených stavů se v podstatě zvyšuje za přítomnosti následujících rizikových faktorů:
Existuje několik typů ischemických onemocnění. Patří sem náhlá koronární smrt, angina pectoris, infarkt myokardu nebo srdeční selhání. V závislosti na formě patologického procesu se vyvíjí klinický obraz. Existuje však řada běžných příznaků, které jsou typické pro všechny případy.
Pro ischemickou chorobu je typická změna vlny ve stádiu remise a exacerbace patologického procesu. V tomto případě je hlavním klinickým projevem syndrom bolesti, který se nachází za hrudní kostí nebo v levé polovině hrudníku. Ve většině případů je výskyt bolesti spojen s jakýmkoli fyzickým nebo emocionálním přetížením. Její ozařování do levé paže, zadní nebo spodní čelisti je poznamenáno.
Navíc může dojít k porušení vědomí ve formě mdloby. Nemocný může pocítit nepravidelné srdeční tepny. V tomto kontextu se zvyšuje slabost, nevolnost a pocení.
Uvedené symptomy se zřídka vyskytují současně. Pro každou konkrétní formu je charakteristický převaha jejích specifických projevů.

Hypertenzní onemocnění srdce

Hypertenzní srdeční onemocnění je nejčastější patologií kardiovaskulárního systému. Je charakterizován trvalým zvýšením krevního tlaku a tvorbou organických a funkčních poruch v srdečním svalu a centrálním nervovém systému.
Úroveň této nemoci se dramaticky zvyšuje u lidí přes čtyřicet. Současně je počet mužů a žen s touto patologií v procentech přibližně stejný. Existují některé rizikové faktory, které mohou přispět k rozvoji hypertenzního srdečního onemocnění:
Vedle zvyšujícího se krevního tlaku dochází při této nemoci k častým bolestem hlavy a závratě. Možná vzhled těžkosti v hlavě a hluk v uších.Často dochází k zvýšené únavě, nevolnosti a pocitu srdečního tepu. Charakteristickým příznakem je otok v obličeji a rukou, stejně jako progresivní zhoršení vizuální funkce.

Léčba srdce a potřebná strava

Srdce musí být ošetřeno složitými metodami. S výše uvedenými nemocemi se doporučuje dodržovat zvláštní dietu se sníženým příjmem soli a vody. Kromě toho jsou vyloučeny tuky živočišného původu, rychlé sacharidy, všechny uzené a smažené potraviny.
Následující přípravky se používají k léčbě srdce:
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: