Komunikace s lidmi: jak udržet pozornost partnera?

Komunikace s lidmi: jak udržet pozornost partnera?

Na našem způsobu života existují různí lidé: veselí a smutní, dotek a podráždění. S některými okamžitě najdeme společný jazyk, a spolu s ostatními, komunikace se neuplatňuje ani přes veškeré naše úsilí. Jak získat pozornost partnera a udržet jeho zájem o konverzaci? Jaké techniky pomohou komunikaci s lidmi snadné a příjemné?

Harmonická komunikace: co je to tajemství?

Pravděpodobně jste si všimli, že vás lidé s velkou radostí poslouchají až poté, co se vyjádří. Když jsme se ponořili do vlastních myšlenek, je obtížné, abychom se soustředili na proces komunikace a věnovali pozornost tomu, kdo je komunikuje. Cítí, že nerozumíme jeho řeči a ztratíme zájem o nás.
První pravidlo komunikace – snažte se pochopit svého partnera, cítit jeho emoce. Takže můžete získat jeho důvěru a spoléhat na vzájemnost. Chcete-li úspěšně komunikovat s osobou, musíte ji nastavit tak, aby přijímala informace a probudila zájem o konverzaci.
Ujistěte se, že pracujete na svém hlasu. Pokud je intonace a stampa bez obličeje, i ty nejužitečnější informace budou špatně vnímány. Řeč by měla být smyslná a emocionální, expresivní.Správně umístěte hlasové akcenty a zvýrazněte zajímavé a důležité informace. Pak bude proces komunikace zábavný.
Lidé jsou často nespokojeni s chováním druhých a nevšimnou si jejich pozitivních vlastností. Vděčnost je důležitá kvalita, způsobuje touhu dělat dobro a poskytovat službu. Všimněte si dobrých věcí, které pro vás lidé dělají. Buďte otevřeni komunikovat s lidmi a neposkvrňujte je pokrytectvím a neposlušností.

Komunikace s lidmi: přijetí "neutrální fráze"

Tato technika vám pomůže začít komunikovat s lidmi. Iniciátor konverzace říká frázi, která se přímo netýká tématu, ale ovlivňuje pocity partnera.
Taková mazanost pomáhá zapojit osobu do rozhovoru, pohání svůj zájem. Ale nevypadáš intruzivně. Samotný partner bude chtít vyjádřit svůj názor a pokračovat v rozhovoru.

Zajistěte kontakt s očima

K procesu komunikace bylo snadné a příjemné, je důležité zřídit oční kontakt s partnerem. Pak bude mezi posluchačem a reproduktorem neviditelný závit.
Neváhejte se podívat na partnera – a ukážeme mu, že komunikace je pro vás zábavná a vy se nesnažíte rychle rozloučit.Oční kontakt pomáhá udržovat zájem o konverzace.

Diverzifikujte proces komunikace: vytvořte rytmus

Další účinnou metodou je uložit vlastní tempo konverzace. Je to zvláštní pro osobu, která má být rozptýlena cizími podněty – to je psychologie. Pokud nevynaložíte úsilí, zachování zájmu je spíše obtížné. Zvláště přispívá k "změně" pozornosti monotónní a monotónní řeči.
Komunikace bude "živá", pokud budete neustále hrát s vaším hlasem, měníte barvu a emoční barvu. Mluvte pomalu a tiše nebo rychle a hlasitě, podle potřeby. To vám umožní udržet partnera v příjemném napětí a rád vás poslouchá.

Přehrávání pozastaví

Pozastavení umožňuje zvýraznit užitečné informace a pomoci partnerovi posoudit význam toho, co bylo řečeno. To lze provést na začátku rozhovoru, aby člověk měl čas na přípravu a soustředění pozornosti. Pauza před otázkou je skvělý způsob, jak posílit její důležitost a poskytnout dotazovanému času, aby získal své myšlenky.
Pokud je to možné, změňte povahu rozhovoru – takže se nebude nudit a nebudete hrát s různými emocionálními odstíny.

Změňte znění

Chcete-li zvýšit účinek mluvených slov a zachovat zájem osoby, změňte obvyklé fráze frází na nové a nečekané. Takto myšlenka, která již byla vyjádřena, bude působit na partnera, a to i tehdy, když už dříve neukázal nadšení.
Tato technika je obzvláště vhodná, když se má vyřešit obtížná otázka. Pokud váš partner odpověděl na váš požadavek s odmítnutím, nepokoušejte se trvat na tom. Snažte se přeformulovat otázku a soustředit se na pozitivní aspekty, které budou přínosné pro danou osobu.

Příjem provokace

V takovém případě je vaším úkolem krátkodobě způsobit nesouhlas osoby. Dejte mu nějaké sporné informace a počkejte, až protestuje. Poté, co zdůraznil význam svého názoru a snažil se udržet zájem o rozhovor.
Nebojte se trochu zveličit, abyste upoutali pozornost člověka. Ale po tom, ujistěte se, že v případě potřeby uvedete podstatu a váš postoj k problému.

Recepce "multitrack"

Pokud uvidíte, že komunikace s vámi nedává člověku potěšení, použijte "multi-homing". Promluvte si o jeho emocích, ukažte, že mu rozumíte jeho nezaujetí a neviníte.Řekněte mi nenápadně, jak se cítíte – člověk by měl mít pocit, že ve vás je důvěra.
Po krátké přestávce posoudit situaci a řekněte, co se stane, pokud konverzace nevyjde: nenaleznete řešení problému, vynaložené úsilí nebude přinášet výsledky. Navrhněte konstruktivní cestu ze situace, ale nezasahujte do této iniciativy. Účastník by měl být také zapojen do procesu komunikace.
Tento "multitrack" vám pomůže, pokud se nemůzete vyvarovat mluvení. Komunikace s lidmi není vždy příjemná, ale nezapomeňte na respekt a důstojnost.

Psychologie člověka: rady sociologů

Sociologové poskytují cenné rady o tom, jak upoutat pozornost partnera a přimět ho, aby se zajímal o rozhovor.
Vždy uvádějte nové informace. Zbité témata způsobují nudu a zabíjejí touhu pokračovat v rozhovoru. Lidé to milují, když jim řekne něco nového a vzrušujícího.
Mluvte o něčem neobvyklém a úžasném. Rozptýlejte partnera z každodenních starostí – pak s ním budete mít spoustu pozitivních emocí.
Efektivním nástrojem při jednání s lidmi je humor. Umožňuje vám rychle a snadno přitáhnout pozornost k sobě.Vtipné a relevantní vtipy dobře fungují a odzbrojují svého soupeře. Naučte se nejen poslouchat, ale také poslouchat partnera – je to velmi cenná dovednost, která vám v životě jistě přijde vhodná.
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: