Psychologie osobnosti: tajemství nálady

Psychologie osobnosti: tajemství nálady

Osobnostní práva – kombinace přirozených a získaných schopností. Od nepaměti se lidé ptali: Proč se člověk chová určitým způsobem a jaké jsou důvody pro různé chování lidí ve stejných situacích? Komplexní odpovědi na tyto a další otázky týkající se povahy, schopností, talentů a projevů poskytuje psychologie jednotlivce.

Život člověka spočívá v jeho postoji vůči ní, sobě i ostatním, schopnost převzít zodpovědnost, vypořádat se s obtížnými okolnostmi, dělat rozhodnutí a rozhodovat. Důležitou roli v tomto případě hraje nálada. Někdy záleží na něm, na tom, jak člověk cítí, co dělá, jaké jeho touhy a potřeby.

Jak je osobnost ovlivněna schopností vytvářet náladu s vlastními rukama a schopnost ovládat ji, je v tomto článku řečeno.

Osobnost člověka: povaha nálady

Psychologie osobnosti je taková, že někdy člověk vnímá negativní životní podmínky silnější než on sám. Pak se jeho nálada může zhoršit, zažívá úzkost, necítí touhu po aktivitě, je v depresivním a smutném stavu.Když zůstanete v něm, je obtížné být vynalézavý, aktivní, používat šance a přijmout vše, co osud dává s vděčností, získání neocenitelné a užitečné zkušenosti.

A naopak, když máte pocit dobré nálady, lidé se cítí inspirací a touhou žít, jejich záležitosti jsou vyřešeny snadno a úspěšně, a i když vzniknou problémy, jsou na vlně štěstí snadno překonány.

Kdo řídí náladu člověka? Externí podmínky na něj mají vliv – špatné počasí, autobus, který nedorazil včas, ztráta důležitých věcí, konflikty s blízkými lidmi, selhání v profesionální sféře – ale člověk může sám řídit svůj vlastní stát. Poznatky o tom zcela mění postoj k životu a dává mnoho příležitostí stát se šťastným, veselým a úspěšným.

Cvičení pro živé emoce

Nálada může být špatná, dobrá, rozmazlená, optimistická, inspirativní, ponurá – na to odpovídá emoční pozadí. Jeho vliv na každý den a roli člověka v něm jsou poměrně velké. Je známo, že se člověk mění, když má výbornou náladu – jeho podnikání uspěje a vše kolem pomáhá dosáhnout úspěchu.Pak je nálada dobrá a její vzhled také přispívá k emocím, které člověk cítí.

Naučit se ovládat emoce je naučit se řídit náladu, a v důsledku toho okolností života.

Tyto zkušenosti můžete získat pomocí speciálních cvičení. Jejich vlastnosti jsou vnitřní práce na sobě, analýza jejich pocitů, příčiny, které způsobily jejich emocionální stav. Důsledky jsou zpravidla myšlenky a činy lidí.

Moje nálada je …

Často lidé nerozumí důvodům rozmazlené nálady, protože nesledují okamžik, kdy se přesně tak stalo a co způsobilo vzhled smutku, smutku, melancholie, zklamání. Tyto emoce přispívají k tomu, že nálada klesá.

Sledovat to pomůže následující technika. Pamatujte si na poslední den. Reprodukujte je ve vědomí od rána až do současnosti. Toho lze provést "pohybem filmu" v hlavě – co jste udělali ráno, kam jste šli, jak to prošlo den před večerem, s kým jste komunikovali a co je nejdůležitější, co jste cítili. Zkuste si vzpomenout na okamžik, kdy nálada klesla nebo se změnila k horšímu.Odpovězte na otázku: co to ovlivnilo? Cítíte, jak se emoční stav změnil kvůli vnějším faktorům. Znovu žít negativní emoce, dejte jim jméno – co to bylo? Uvědomte si, že se to stalo s náladou. Dalším krokem v cvičení je tvarování nálady. Jak to vypadá? Jaká je to barva? Velikost? Vůně nebo chuť? Představte si to sami. Pokud existuje touha, můžete nakreslit náladu.

S cílem lépe pochopit sebe a příčiny negativních jevů v emocionální stav, takový postup by mělo být provedeno tak často, jak je to možné. Po nějaké době to bude okamžitě identifikovat příčiny špatné náladě, být vědomi toho a udělat cokoli, aby to ovládání – pohon, akceptovat, aby nahradit něco hezkého, nevěnují pozornost, a tak dále.

Co mohu udělat pro sebe právě teď?

Pocit ohromeného nebo smutného, ​​měli byste si položit tuto otázku. Bude se zabývat negativními myšlenkami, se nemusíte starat o budoucnost, a ne si pamatovat minulé selhání, jako pravidlem, že člověk může dělat, když je ve špatné náladě.

Tímto jednoduchým cvičením je možné postarat se o sebe a dát si radost a příjemné emoce. Díky tomu se vnitřní stav mění a nálada se zlepšuje.

Cvičení k zvedání svého ducha

Stává se, že smutek a melancholie jsou obvyklým stavem, člověk se nemůže několik dní radovat, všechno kolem něj se mu zdá, že je šedé, nudné a každodenně se neúčinkuje.

Chcete-li toto změnit, můžete použít následující techniku ​​pozitivních vzpomínek.

Můj nejlepší den

Napište dopis nebo esej na téma "Můj nejlepší den". Vezměte tento úkol vážně, protože to bude záviset nejen na změně emočního stavu, ale také na náladě, v níž budou procházet další dny. Vzpomeňte si na den z vašeho života, který byl opravdu ten nejlepší – lze ho vzpomenout na radostné události, stav štěstí a potěšení. Detailně popište, jak bylo všechno kolem dnešního dne – co se počasí líbilo, lidé, co vypadal svět, jak jste byl sám, co jste cítili.

Pomocí tohoto cvičení můžete naplnit vnitřní svět radostí, teplem a štěstím.Vznikající pozitivní emoce nemusí okamžitě zvýšit náladu, ale přispět k tomu, že emoční pozadí se začne měnit k pozitivním.

Kotva

Toto cvičení by mělo být provedeno po předchozím. Cítíte pozitivní emoce z příjemných vzpomínek, položte "kotvu", takže pokud chcete, můžete tyto pocity znovu nazvat. "Kotva" může být umístěna tak, jak se vám líbí – tím, že se dotknete zápěstí ruky, obejdete se kolem ramen, zavřete ruce a tak dále. Hlavním úkolem je pocit pozitivních emocí během dotyku.

Účinek cvičení je, že příště, kdy se nálada začne zhoršovat, stačí opakovat fyzický dotek a pozitivní emoce se objeví znovu.

Výhody koníčků a pohlavního styku

Někdy můžete zvýšit svoji náladu, nemusíte provádět speciální cvičení – stačí jen hobby nebo chatovat s drahými lidmi. Změna vnějších podmínek, oblíbená obchodní pomoc "nezůstávejte" v negativních city, přestat dělat starosti a opět cítit, že život je krásný a každý okamžik je jedinečný.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: